top of page

TimeWaver Pro

De verbindingen tussen welzijn en werk, gezin of leven zijn belangrijker dan we op het eerste gezicht zouden denken. Onze psyche, onze persoonlijke ervaringen en vele schijnbaar onzichtbare factoren hebben invloed op ons leven, en maken het niet altijd gemakkelijk om de oorzaken te analyseren en onevenwichtigheden te harmoniseren.

 

TimeWaver Pro analyseert verschillende niveaus in het informatieveld, die samen de individuele mens omvatten. Dit informatieveld overspant de materiële en mentale dimensies. Naast de correlaties met ons wezen, wordt ook gekeken naar de energetische en informatieve niveaus in het informatieveld. Uit gebruikerservaring blijkt dat deze vaak nauw met elkaar verbonden zijn en bij voorkeur harmonieus samenwerken.

 

De analyse van het informatieveld levert informatiepatronen op die bijdragen tot het harmoniseren van het Informatieveld. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan specifieke persoonsgebonden inhoud zoals beschrijvende zinnen, gerangschikt in lijsten, door de gegevens van een fysieke ruisgenerator te evalueren. De analyse weerspiegelt een combinatie van factoren, zoals de intentie van de gebruiker, op het moment dat de analyse wordt uitgevoerd. Een analyse op een ander tijdstip levert een ander resultaat op door veranderingen in de omgevingsvariabelen.

bottom of page