top of page

TimeWaver frequency

Gezonde cellen en gezonden lichamen

De cel is het kleinste component in je lichaam. Een lichaam bestaat uit organen, de organen bestaan uit cellen. Een ieder van ons bezit ongeveer 70 biljoen cellen, dat is 70 miljoen. Elke cel heeft, net zoals het complete menselijk lichaam, een eigen metabolisme: water, voedingsstoffen en zuurstof moeten naar binnen worden getransporteerd, de metabolismeproducten moeten naar buiten worden getransporteerd. Bij cellen wordt dit transport verzorgd door openingen in hun celverwand, de zogenaamde celmembranen. Deze 'kleppen' in het celmembraan openen en sluiten naar behoefte. Dit mechanisme wordt bestuurd door een spanningspotentiaal, dat wil zeggen het spanningsverschil tussen de celbinnenzijde en de celtussenruimte. De juiste of onjuiste potentiaalhoeveelheid is vervolgens verantwoordelijk voor een gezond of een ongezeond celmetabolisme. 

Van de frequentietherapie wordt aangenomen dat deze het spanningspotentiaal regelt. Dit is een onderliggende theorie om te verklaren waarom frequentietherapie een procedure is, die kan worden gebruikt om de energetische balans op verschillende manieren te ondersteunen. 

Spanningsmodel celmembranen

Volgens een onderzoek door Ngok Cheng, et al. (Clinical Orthopaedics and Related Research No.171, November-December 1982.) 

Verhoging van aminozuurtransport met maximaal 40%

Verhoging van ATP-productie met maximaal 500%

Verhoging van proteïnesynthese met maximaal 70%

Dit dieronderzoek verwijs naar het effect van microstromen en heeft geen betrekking op Healy zelf, maar op de fundamentele mechanismen waarop deze is gebaseerd. Deze resultaten zijn tot dusver niet door andere onderzoeken bevestigd en het vertalen van deze resultaten naar Healy zou speculatief zijn. 

Vrijwaring: Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromylagie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychise aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee verbonden slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van Healy, alsmede het spanningsmodel voor celmembranen volgens Nordenstorm, worden nieterkend door de reguliere geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond.

TimeWaver Frequency
bottom of page